Спілка майстрів ковальского мистецтва України

Спілка майстрів ковальского мистецтва України

Витримка із чернеток Статуту Спілки майстрів ковальского мистецтва України:
Метою діяльності Спілки є сприяння створенню правових, організаційних, економічних умов для відродження, охорони, збереження та розвитку ковальського мистецтва в Україні, сприяння захисту і збереженню історичних пам’яток ковальського мистецтва, захист законних прав та інтересів членів Організації.

Выдержки из черновиков Устава Союза мастеров кузнечного искусства Украины:

Целью деятельности Союза является содействие созданию правовых,  организационных, экономических условий для возрождения, охраны, сохранения и развития кузнечного искусства в Украине, содействие защите и сохранению исторических памятников кузнечного искусства, защита законных прав и интересов членов Организации.

Добавить комментарий