Спілка майстрів ковальского мистецтва України

Спілка майстрів ковальского мистецтва України

Витримка із чернеток Статуту Спілки майстрів ковальского мистецтва України: Метою діяльності Спілки є сприяння створенню правових, організаційних, економічних умов для відродження, охорони, збереження та розвитку ковальського мистецтва в Україні, сприяння захисту і збереженню історичних пам’яток ковальського мистецтва, захист законних прав та інтересів членів Організації. Выдержки из черновиков Устава Союза мастеров кузнечного искусства Украины: Целью деятельности Союза является содействие созданию правовых,  организационных, экономических условий для возрождения,...